PAVOJINGŲ KROVINIŲ GABENIMAS

PAVOJINGŲ KROVINIŲ GABENIMAS ORO TRANSPORTU

WuliuAir – sertifikuota pavojingų krovinių vežimo paslaugų teikėja. Mūsų komandos nariai yra pabaigę IATA DG kursus ir yra visapusiškai pasirengę organizuoti ir vykdyti įvairių tipų pavojingų krovinių transportavimą oru. 

Pagal IATA Pavojingų krovinių taisyklių (DGR) vadovą, „Pavojingi kroviniai – tai gaminiai ar medžiagos, galintys kelti pavojų sveikatai, saugumui, turtui ar aplinkai”. Todėl gabenant pavojingus krovinius būtina tiksliai laikytis tam tikrų saugos taisyklių. 

Pavojingų krovinių pavyzdžiai: aerozoliai, ličio baterijos, infekcinės medžiagos, fejerverkai, sausas ledas, benzinu varomi varikliai ir kita įranga, žiebtuvėliai, dažai ir kt.

PAVOJINGŲ KROVINIŲ TIPAI

BATERIJOS

Ličio baterijos yra priskiriamos pavojingiems kroviniams ir gali sukelti rimtą pavojų saugumui, jei nėra tinkamai paruoštos ar vežamos nesilaikant tarptautinių transportavimo taisyklių. 

Oro transportu ličio baterijos gali būti gabenamos tuo atveju, jei laikomasi tam tikrų sąlygų. Jei ličio metalo ir ličio jonų elementai ir baterijos yra siunčiamos kaip pavienis krovinys, kitaip tariant, neįmontuotos į prietaisą arba nesupakuotas kartu su prietaisu, tokias baterijas yra draudžiama gabenti kaip krovinį keleiviniu orlaiviu. Tokiu atveju krovinys gali keliauti tik krovininiu lėktuvu.  

Kai baterijos yra įrangoje ar supakuotos greta, jas galima gabenti tiek keleiviniais, tiek krovininiais lėktuvais, atsižvelgiant į specialius pakavimo reikalavimus ir laikantis kitų sąlygų. 

INFEKCINĖS MEDŽIAGOS

Infekcinės medžiagos yra dar viena pavojingų krovinių kategorija. Ji apima biologinių produktų, klinikinių atliekų, žmonių ar gyvūnų organizmų mėginių transportavimą.  

Šios rūšies siuntų gabenimo reikalavimai bei kitos nuostatos išdėstytos IATA parengtose „Infekcinių medžiagų gabenimo taisyklėse (ISSR)”. 

APLINKAI PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

marine pollutant symbol

Aplinkai pavojingos medžiagos – tai medžiagos, kurios gali kelti pavojų vandens ekosistemoms. Tai skystos ir kietos vandenį teršiančios medžiagos, taip pat tirpalai, mišiniai ir daiktai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų. 

PAVOJINGŲ KROVINIŲ KLASĖS

  • 1 klasė – sprogstamosios medžiagos
  • 2 klasė – dujos
  • 3 klasė – degieji skysčiai
  • 4 klasė – degūs kietieji kūnai; savaiminio užsiliepsnojimo medžiagos; medžiagos, kurios, susilietusios su vandeniu, išskiria degias dujas
  • 5 klasė – oksiduojančios medžiagos ir organiniai peroksidai
  • 6 klasė – toksinės ir infekcinės medžiagos
  • 7 klasė – radioaktyviosios medžiagos
  • 8 klasė – korozinės medžiagos
  • 9 klasė – įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai, įskaitant aplinkai pavojingas medžiagas

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie pavojingus krovinius.