INCOTERMS SĄLYGOS

KAS YRA INCOTERMS?

Incoterms taisyklės yra pasauliniu mastu susitartas būdas tarptautinėms prekybos sąlygoms apibrėžti. Incoterms sąlygos įtraukiamos į prekių pardavimo sutartis visame pasaulyje ir jomis vadovaujasi importuotojai, eksportuotojai, teisininkai, vežėjai ir draudikai. 
Trumpai tariant, tai taisyklės, numatančios specifines prekių pristatymo sąlygas bei pirkėjo ir pardavėjo atsakomybes.  

KURIOS INCOTERMS SĄLYGOS DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMOS ORO TRANSPORTE?

EXW (Ex Works ) – pirkėjas organizuoja visą krovinio gabenimą nuo tiekėjo sandėlio iki galutinės destinacijos. Pirkėjas yra atsakingas už visą vežimo procesą.

FCA (Free Carrier) – pardavėjas organizuoja didžiąją dalį arba visus eksporto šalies etapus (muitinė, pristatymas į oro uostą). Pirkėjas organizuoja visus kitus etapus iki galutinės krovinio destinacijos. 

FOB (Free on Board) – pardavėjas atlieka visus eksporto formalumus ir pristato prekes į oro uostą/uostą savo sąskaita. Kroviniu išvykus, visa atsakomybė ir išlaidos pereina pirkėjui.

incoterms

DAUGIAU PRISTATYMO SĄLYGŲ

CPT (angl. Carriage Paid To) – pardavėjas yra atsakingas už visus veiksmus savo šalyje arba iki pirkėjo ekspeditoriaus sandėlio. Pardavėjas taip pat atsako už pagrindinio vežimo užsakymą iki terminalo ar sandėlio pirkėjo šalyje. Pardavėjo atsakomybė baigiasi prekes pristačius į pirkėjo šalį.

CIF (Cost, Insurance and Freight – kaina, draudimas ir frachtas) – ši sąlyga veikia lygiai taip pat kaip CPT, išskyrus tai, kad pardavėjas taip pat yra atsakingas už pagrindinio vežimo draudimo organizavimą.

CFR (Cost and Freight) – eksportuotojas apmoka visas išlaidas iki nurodyto uosto (taikoma jūrų transportui). Prekių praradimo ar sugadinimo rizika tenka pirkėjui.

DAP (Delivered At Place) – pardavėjas organizuoja visą krovinio siuntimą, išskyrus importo procedūras.

DDP (Delivered Duty Paid) – pardavėjas organizuoja visą krovinio gabenimą, įskaitant importo muitus.

TURITE KLAUSIMŲ DĖL INCOTERMS SĄLYGŲ?